Visuomenės informavimas apie numatomą paviršinių nuotekų kolektoriaus T. Narbuto g. ir Saltoniškių g. rekonstravimo bei nuotekų valyklos Upės g. Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
T. Narbuto g., Saltoniškių g., Upės g.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Valstybės, Vilniaus m. savivaldybės žemė

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Paviršinių nuotekų tinklai ir  nuotekų valykla

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Sweco Lietuva“ Projekto vadovas Eduardas Povilaitis, [email protected], tel. Nr. 868542918

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Grinda“ Eigulių g. 32, Vilnius, [email protected], tel. Nr. 861018240

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
V. Gerulaičio g. 1, Vilnius, UAB „Sweco Lietuva“, tel. Nr. 868542918

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti paštu V. Gerulaičio g. 1, Vilnius arba el. paštu [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Susirinkimas vyks 2018-11-05 18 val. Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 215 salėje (Vilniaus m. savivaldybės patalpose)

Atsisiųsti priedą.

2018-11-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.