Visuomenės informavimas apie numatomą paviršinių nuotekų tinklų Šiaurinėje g., Ukmergės g., Ozo g., Miglos g., Paribio g., Lūšių g., Elnių g. ir nuotekų valyklos bei kaupyklos Ozo g. Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

kad. Nr. 0101/0029:378, Unikalus Nr. 4400-5306-4648

 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio Nr. Statinio pavadinimas Adresas Kategorija Statybos rūšis Paskirtis Šuliniai
01 Paviršinių nuotekų tinklas Ukmergės, Ozo g. Ypatingasis Nauja statyba Nuotekų šalinimo tinklai Nuo L1-1 iki L1-8
02 Paviršinių nuotekų valykla Ozo g. Ypatingasis Nauja statyba Kitos paskirties inžinerinis statinys
03 Paviršinių nuotekų kaupykla Ozo g. Ypatingasis Nauja statyba Kitos paskirties inžinerinis statinys
04 Paviršinių nuotekų tinklas Miglos, Paribio, Lūšių,

Elnių g

Ypatingasis Nauja statyba Nuotekų šalinimo tinklai Nuo L1-9 iki E181
05 Privažiavimo kelias Ozo g. I gr. Nesudėtingasis Nauja statyba Susisiekimo komunikacijų

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Sweco Lietuva“ Projekto vadovas – Eduardas Aloyzas Povilaitis, Spaudos g. 6-1, Vilnius, tel. +370 638 21139

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Grinda“ Eigulių g. 32, , LT-03150 Vilnius, el. p. info@grinda.lt. Tel. +370 610 18240

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Spaudos g. 6-1, Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. Tel +370 638 21139 iki 2020-07-27;

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti:

  • paštu UAB „Sweco Lietuva“ Spaudos g. 6-1,Vilnius iki 2020-07-27;
  • paštu: info@sweco.lt iki 2020-07-27.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu 2020-07-27, 17.30 val. Transliacijos nuoroda – http://tiny.cc/GV3s

 

Atsisiųsti priedą.

2020-08-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.