Visuomenės informavimas apie numatomą penkių blokuotų vienbučių gyvenamųjų namų, Knypavos g. 8C, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Knypavos g. 8C, Vilnius (sklypo kad. nr. 0101/0167:4297)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita/Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (vieno buto), penki blokuoti vieno buto pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Lauras Paulauskas, el. paštas: lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 868348736

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „KELSERA“

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Iki 2021-05-14 Kareivių g. 6-419, Vilnius. Susipažinti galima darbo dienomis 9:00-18:00. Tel. 868348736.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu lauras.paulauskas@gmail.com iki 2021-05-14

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius.  2021-05-14, 17:00

Karantino sąlygomis viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu.

Viešos video konferencijos data 2021-05-14, laikas 17.00 -18.00 val.

 

Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/82338626950?pwd=Z0MwMy8yNCtqN1FDRGxXVmZ4Y0dYQT09

Meeting ID: 823 3862 6950

Passcode: 129420

 

Atsisiųsti priedą.

2021-09-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.