Visuomenės informavimas apie numatomą pervežimo centro maitinimo patalpų Nr. 120 padalinimo į du turinius vienetus ir paskirties keitimo į gydymo ir kitą, viešbučio patalpų Nr. 131 ir dalies transporto patalpų Nr. 1 paskirties keitimo į gydymo sujungiant su gydymo patalpomis Nr. 131, viešbučių paskirties patalpų Nr. 7, Nr. 207 ir Nr. 210, paskirties keitimo į gydymo paskirtį, Geležinkelio g. 6, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Geležinkelio g. 6, Vilniuje, 0101/0071:288

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama: Transporto

Numatoma: Transporto

 

Statinių/patalpų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: transporto, viešbučių

Numatoma: transporto, gydymo, kita

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vytis Nebilevičius; nevytis@gmail.com; tel.: +37061659437

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Magnolija” ,Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius; info@uabmagnolija.lt;

tel.: +37069820707

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2021 05 12 Geležinkelio g.6 – 201, Vilniuje d.d. nuo 9:00 iki 17:00h iš anksto susitarus.

Tel.: +37061659437

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 05 12 raštu e-paštu nevytis@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 05 12 Geležinkelio g.6 – 201, Vilniuje 17:00

Susirikimas vyks nuotoliniu būdu   prisijungimo adresas  http://meet.google.com/puo-iwhh-urq

 

Atsisiųsti priedą.

2021-06-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.