Visuomenės informavimas apie numatomą Pervežimo centro pastato Geležinkelio g. 6, Vilniuje, negyvenamosios patalpos – viešbučio paskirties patalpų Nr. 132 (unikalus Nr. 4400-4352-8260:6731) paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas, paprastojo remonto projektą

Pervežimo centro pastato Geležinkelio g. 6, Vilniuje,

negyvenamosios patalpos – viešbučio paskirties patalpų Nr. 132 (unikalus Nr. 4400-4352-

8260:6731) paskirties keitimo į gydymo paskirties patalpas, paprastojo remonto projektas.

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Geležinkelio g. 6, Vilniuje, 0101/0071:288

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama: Transporto

Numatoma: Transporto

 

Statinių/patalpų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: viešbučių

Numatoma: gydymo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vytis Nebilevičius; nevytis@gmail.com; tel.: +37061659437

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Magnolija” ,Geležinkelio g. 6, LT-02100 Vilnius; info@uabmagnolija.lt;

tel.: +37069820707

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2021 07 29 Geležinkelio g.6 – 201, Vilniuje d.d. nuo 9:00 iki 17:00h iš anksto susitarus.

Tel.: +37061659437

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 07 29 raštu e-paštu nevytis@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 07 29 Geležinkelio g.6 – 201, Vilniuje 17:00

Susirikimas vyks nuotoliniu būdu   prisijungimo adresas  meet.google.com/esw-zshh-jir

Atsisiųsti
priedas.1
priedas.2