Visuomenės informavimas apie numatomą pėsčiųjų tilto, linijoje Vilnius – Klaipėda 0+144 km, pritaikant žmonių su judėjimo negalia reikmėms, Vilniaus geležinkelio stotyje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Geležinkelio g. 2, Vilnius. 0101/8001:1 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susiekimo komunikacijos – geležinkelio kelias (Geležinkelio linija Vilnius – Kaišiadorys priklausinys pėsčiųjų tiltas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „KELPROJEKTAS“ projekto vadovas Andžej Denkovski el. p. andzej.denkovski@kelprojektas.lt, Žalgirio g. 90 Vilnius tel.: 8 655 45183

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos per. 3 LT-09308 Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Kelprojektas“ Žalgirio g. 90 Vilnius, UAB „Kelprojektas“ patalpose tel.:8 61306307; nuo 15val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas 2021 m. lapkričio 5 d.

Raštu – UAB „Kelprojektas“ Žalgirio g. 90 Vilnius

Elektroniniu paštu – andzej.denkovski@kelprojektas.lt; mantas.tunaitis@kelprojektas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas  planuojamas nuotoliniu būdu nuoroda:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzM0ZTQwZGEtNGM4OC00YmZjLThlM2EtNzBkN2JhNjZhNjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%22d9cfadc5-4005-4a62-94b1-be87094a9d53%22%7d

 

2021 lapkričio 8 d. 17 val.

 

Atsisiųsti priedą.