Visuomenės informavimas apie numatomą pėsčiųjų tilto per Neries upę, nuo A. Goštauto g. iki Upės g., Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Pėsčiųjų tiltas per Neries upę, nuo A. Goštauto g. iki Upės g., Vilniuje

Žemės sklypo kadastro Nr.: 101/39:0 ir 101/40:0 (neregistruoti sklypai)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Bendro naudojimo erdvės. Intensyviai naudojamų želdynų zonos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Susisiekimo komunikacijos, tiltas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

INHUS Engineering, UAB, Žarijų g. 6, Vilnius 02300

Projektuotojas Justas Petkevičius, el. p. j.petkevicius@inhus.eu, tel. 86 688 43611

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius

el. p. savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 211 2000

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Žarijų g. 6, Vilnius, darbo dienomis 8-16 val.

el. p. j.petkevicius@inhus.eu, tel. 86 688 43611

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

el. p. j.petkevicius@inhus.eu iki 2020 m. spalio 6 d. 16.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešasis susirinkimas vyks 2020 m. spalio 6 d. 17.05 val, tiesioginėje interneto transliacijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2020 m. kovo 17 d. raštu Nr. (14)-D8(E)-1262 “Dėl viešinimo procedūrų rengiant teritorijų planavimo ir statinių (jų dalių) projektinių pasiūlymų dokumentus”. Prisijungimo nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTcyNTNkMzItYzczOC00MTMyLWJkMGYtZGEwMDZiNzFkNjIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be6b99eb-d057-4e56-abcb-61c336f12fa2%22%2c%22Oid%22%3a%22ee0dd590-c49e-47c6-bce7-47c50fd230bf%22%7d

 

Atsisiųsti priedus:

projektiniai pasiūlymai;

Vaizdinė medžiaga.

3D modelis: https://arcg.is/1WCC180

2020-12-01

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.