Visuomenės informavimas apie numatomą pėsčiųjų tilto per Neries upę nuo Vingio parko iki Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ teritorijos (Užvingio salos tiltas), Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus miesto savivaldybė,  Neries upė ties Vingio parko ir  Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ teritorija

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Projektuojama laisvoje valstybinėje žemėje ir sklype Nr. 0101/0051:1632 (žemės sklypo plotas 9,1426 ha, miško žemės plotas 1,0636 ha, kitos žemės plotas 8,0790 ha, žemės sklypo naudojimo būdas – atskirų želdynų teritorijos, visuomenės paskirties teritorijos).

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos: Kiti transporto statiniai

Statybos rūšis: Nauja statyba

Statinių kategorija: Ypatingasis statinys

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, L. Zamenhofo g. 3, LT–06332 Vilnius, tel. (8 5) 210 5318, el. p. infrastructure@tec.lt . Statinio projekto vadovas – Vilius Karieta, tel. (8 5) 210 5318, vilius.karieta@tec.lt .

 

KILD architektai – autorių kolektyvas (Dominykas Daunys, Petras Išora, Ivane Ksnelashvili, Ona Lozuraitytė).

Statinio projekto Architektūrinės dalies vadovas – Petras Išora, tel. (8 672) 44 956, isora.petras@gmail.com .

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus  miesto savivaldybės administracija, kodas 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius, tel. (8 5) 211 2616, faksas (8 5) 211 2222, el.p. savivaldybe@vilnius.lt .

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus  miesto savivaldybės internetinėje svetainėje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas /

 

Ir UAB TEC Infrastructure patalpose, L. Zamenhofo g. 3, LT–06332 Vilnius, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. Projekto vadovas Vilius Karieta vilius.karieta@tec.lt .

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki 2019 m. lapkričio 11 d. 16.00 val. paštu UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, L. Zamenhofo g. 3, LT–06332 Vilnius, vilius.karieta@tec.lt  ir viešo susirinkimo metu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019 m. lapkričio 12 d. 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarybos posėdžių salėje (II a.), Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius.

Atsisiųsti priedus:

Projektiniai pasiūlymai;

Vaizdinė medžiaga.

2019-11-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.