Visuomenės informavimas apie numatomą Pilaitės prospekto nuo V. Pociūno g. iki Sietyno g./Spaudos g. Vilniaus m., kapitalinio remonto, viaduko kapitalinio remonto ir dviejų pėsčiųjų viadukų virš Vilniaus Vakarinio aplinkkelio, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pilaitės pr. nuo V. Pociūno g. iki Sietyno g./Spaudos g. Vilniaus m.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Nesuformuotas žemės sklypas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos (8.2; 8.6)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“

Eglė Murauskienė egle@konsultantubiuras.lt ; +370 600 07937

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas:

Vilniaus m. savivaldybė

Konstitucijos pr. 3, LT-09308 Vilnius

savivaldybe@vilnius.lt

+370 5 2112616

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Statybos inžinierių konsultantų biuras“ patalpose Varnės g. 49, Vilnius iš anksto susitarus +370 600 07937, 9-16 val. I-IV iki 2021-02-17

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu:  egle@konsultantubiuras.lt

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2021-02-17, 16:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas projekto svarstymas įvyks 2021-02-17 16:00 internetinės transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNkMmEyNTUtNzg5OS00ZGNiLWEzNmEtYzA4Yzk3ZWJmNDFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b4cafbf-e6b5-430a-b200-63e64e55e72c%22%2c%22Oid%22%3a%22da60ccb7-2f60-4ed4-8e87-d7ddddf4c1ad%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

2021-03-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.