Visuomenės informavimas apie numatomą poilsio namų Balžio g. 39C Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Balžio g. 39C, Vilnius; žemės sklypo kad. Nr. 0101/0003:1315

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis – kita, būdas – rekreacinės teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Poilsio namų esama paskirtis – poilsio

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „KM Centras“, direktorius Virginijus Lukoševičius, el.paštas: [email protected], tel.Nr. 860419959

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

I. Š.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kalvarijų g. 11-8, Vilnius, tel. Nr. 860419959, Laikas 09.00 – 16.00 darbo dienomis

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti iki 2019-11-06 telefonu: 860419959 arba el.paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Susirinkimas vyks 2019-11-06 Konstitucijos pr. 3-244, Vilniuje, pradžia 17.00

Atsisiųsti priedą.

2019-11-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.