Visuomenės informavimas apie numatomą poilsio paskirites pastato Balžio 39D, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Balžio 39D, Vilnius; 0101/0003:1315

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
kita; Rekreacinės teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Poilsio namai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Aušrinė Zanevičienė, [email protected]; tel. 868716237

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
E.J.Š

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Balžio g. 39B-2, Vilnius; 868716237, 9.00-18.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018-10-16, 17 val. el. paštu .

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Balžio 39D-1, Vilnius. 2018-11-23, 17 valandą

Atsisiųsti priedą.

2018-12-14
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.