Visuomenės informavimas apie numatomą poilsio paskirties pastato Antakalnio sen., sklypo kadastro Nr. 0101/0024:270, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Sklypo kadastro Nr. 0101/0024:270, Vilniuje, Antakalnio g.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis:
Kita; naudojimo būdas:
Rekreacijos teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Poilsio paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projekto vadovas Marius Matuliukštis, marius@statyba-projektavimas.lt, +370 6 360 1000

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
„Intellectus“, VšĮ, A. Vivulskio g. 41-101, Vilnius, intellectusvsi@gmail.com, +370 6 360 1000

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vytenio g. 6, 202 kab, Vilnius, +370 6 360 1000, darbo dienomis 8:00 -17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti iki 2018 rugsėjo 5 d. 12:00 val. el. paštu:
marius@statyba-projektavimas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto sav. Konstitucijos pr. 3, 216 kab. 2018-09-05 d., 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-11-08

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams nepritarta, rekomenduojama inicijuoti papildomą viešinimo procedūrą, nes pateikti projektiniai pasiūlymai planine struktūra skiriasi nuo viešintų.