Visuomenės informavimas apie numatomą poilsio paskirties pastato, sklypo kad. Nr. 0101/0024:270, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Sklypo kadastro Nr. 0101/0024:270, Vilniuje, Antakalnio g.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Paskirtis: Kita; naudojimo būdas: Rekreacinės teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Poilsio paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

„In Ace“, UAB, Saulėtekio al. 15, 613 kab., projekto vadovas Marius Matuliukštis, el.p.: marius@inace.lt, tel. +370 6 360 1000

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M.M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Saulėtekio al. 15, 613 kab., Vilnius; +370 6 360 1000, darbo dienomis 10 – 12 val, iš anksto susitarus.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti iki 2020 gegužės 6 d. el.p: marius@inace.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2020 m gegužės 7 d., nuo 17 val.

 

LR vyriausybei skelbiant karantiną respublikos teritorijoje, visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks vaizdo transliacija internetu. Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/142444267

Atsisiųsti priedą.