Visuomenės informavimas apie numatomą policijos nuovados pastato paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąjį namą Žirmūnų g. 31 Vilniuje, projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Žirmūnų g. 31, Vilniaus m. Sklypo kadastrinis Nr. – 1096-6017-7015.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita, naudojimo būdas: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Esamas policijos nuovados pastatas (specialiosios paskirties) keičiamas į daugiabutį gyvenamąjį namą.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Architektūros menas“ Įm. k. 302519783, Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius. Projekto vadovas Simonas Savickas, tel. Nr. 8 684 82 460, el. p. architekturosmenas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

A.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima projektinių pasiūlymų susipažinimui skirtu laikotarpiu darbo dienomis nuo 2019 m. gegužės 30 d. iki 2019 m. birželio 18 d. darbo dienomis nuo 10.00 iki 15.00 val. projektuotojo patalpose adresu Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius, tel. Nr. 8 684 82 460.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius. Pasiūlyme turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys; pasiūlymo teikimo data; informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas vyks 2019 m birželio 18 d. 17:00 val. Vilniaus savivaldybės patalpose (244 kabinetas) adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Atsisiųsti priedą.

2019-07-31
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.