Visuomenės informavimas apie numatomą požeminės pėsčiųjų perėjos po Konstitucijos pr., ties pastatu Konstitucijos pr. 18B, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Konstitucijos pr., Vilniaus m. Žemės sklypas nesuformuotas

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypas nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Požeminė pėsčiųjų perėja (susisiekimo komunikacijos; kiti transporto statiniai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Archinova“ projekto vadovas Aleksandras Gvildys, [email protected], +370 688 51569

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, [email protected], +370 5 211 2000

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Archinova“, Švitrigailos g. 11M, 4 aukštas, Vilnius, +370 5 212 0581, darbo dienomis 10.00-17.00 val. iki 2021 m. liepos 8 d. 15.00 val.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: [email protected] iki 2021 m. liepos 8 d. 15.00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 m. liepos 8 d. 17.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTVmYzIxYTAtOGQxYy00N2Y2LTgyMGEtZmYwMzQ3MmVmMDM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efec4b46-d95b-42d5-9dd5-3c8c14778956%22%2c%22Oid%22%3a%22e316e3a3-040a-454f-a4f4-eb2531af34a5%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.