Visuomenės informavimas apie numatomą požeminio pėsčiųjų tunelio ties Zuikių gatve Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Teritorija tarp Zuikių – Voverių ir Vaduvos gatvių;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorija;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Susisiekimo komunikacijos;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

SĮ „Vilniaus planas“, Vladas Treinys, vladas.treinys@vplanas.lt, 8 (5) 211 2448;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt. tel. (8 5) 211 2000;

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus miesto savivaldybė Konstitucijos pr. 3-512., tel. 8(5) 211 2448, iki 2019-11-29 darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. iš anksto susitarus;

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

iki viešo susirinkimo dienos, el. paštu: vladas.treinys@vplanas.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

2019-12-03   17:00 val. Vilniaus miesto savivaldybėje, 216 kab., Konstitucijos pr. 3, Vilniuje.

Atsisiųsti priedą.

2019-12-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.