Visuomenės informavimas apie numatomą prekybinio pastato Užupio g. 24, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Užupio g. 24, Vilnius
žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0042:120

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo naudojimo paskirtis:
Kita; naudojimo būdas :
Komercinės paskirties objektų teritorijos;  Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama statinių paskirtis: gyvenamoji (dviejų butų pastatai (1094-0409-6013 ir 1094-0409-6046), administracinė (1094-0409-6024), gyvenamoji (vieno buto pastatai) (1094-0409-6035), kita (1094-0409-6057), paslaugų (1094-0409-6068). Formuojamas vienas prekybinės paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Renova“
PV Simonas Baublys, simas.baublys@renova.lt, 868220018

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Meno skersvėjis“ į.k.126146376
Konstitucijos pr. 7 Vilnius, av@balticfundsmanagement.lt, 869877988

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Gedimino pr. 16, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:30 iki 17:30
852124345, 868220018

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018.07.02 17:30 rašytine forma siunčiant elektroninį laišką adresu renova@renova.lt, arba popierinį variantą siunčiant UAB „Renova“, adresu Gedimino pr. 16, 01119 Vilnius

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 kab. (2 aukšte), Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 2018m. liepos 2d., 17:30

Atsisiųsti priedą.

2018-07-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą