Visuomenės informavimas apie numatomą Prekybos centro Lazdynėlių g. (skl. kad. Nr. 0101/0068:1272), Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Lazdynėlių g. (skl. kad. Nr. 0101/0068:1272), Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Numatoma sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Prekybos centras (7.3)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Cloud architektai“, PV. N.Cibulskis, narvydas@cloudarchitektai.lt, tel. 868620099

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Eriadas“, A.Juozapavičiaus g. 6, Vilnius. vilnius@eriadas.lt, tel. 869839510

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Cloud architektai“ biuras, Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Quadrum North, 3a, darbo dienomis nuo 9.00 iki 10.00 val. (iki 2018-08-13), tel.868620099

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu UAB „Cloud architektai“ biure, Konstitucijos pr. 21C, Vilniuje, Quadrum North, 3a, darbo dienomis nuo 9.00 iki 10.00 val. (iki 2018-08-13) arba el. paštu: narvydas@cloudarchitektai.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, 215 kab.,Vilnius, 2018-08-13, 17.00 val.

Atsisiųsti priedą

2018-10-08

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą