Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos centro Pergalės g. 40 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pergalės g. 40, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0064:836

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama ir numatoma statinių paskirtis – prekybos.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Raimondas Palubeckis, raimondas@uzupioarchitektai.lt, 8 699 85278.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „PC Vilnelė“, į.k. 304186320, Vasarvietės g. 19A, Kaunas.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 Lukiškių g. 3 – 411 kab., Vilnius, 8 699 85278.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu – raimondas@uzupioarchitektai.lt, raštu – Lukiškių g. 3 – 411, Vilnius.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020 – 01 – 09 17:00, Konstitucijos pr. 3 – 244, Vilnius.

Atsisiųsti priedą.

2020-01-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.