Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos ir administracinės paskirties pastatų Mykolo Lietuvio g. 6, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Mykolo Lietuvio g. 6 Vilnius

0101/0100:2128

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos (7.3) ir Administracinė (7.2)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB DO ARCHITECTS, į.k. 303075947 RAUGYKLOS G.21, LT-01140, Vilnius

Karolis Grigaitis karolis.grigaitis@doarchitects.lt +370 650 16010

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „OPTIMALUS PROGRESAS“

  1. Valančiaus g. 1A, LT-03155 Vilnius

+370 688 54555

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „DO ARCHITECTS“ patalpose iš anksto susitarus +37065016010, 11-17 val. I-IV

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2019-08-29 17:00

algimantas.neniskis@doarchitects.lt

karolis.grigaitis@doarchitects.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Konstitucijos pr. 3-216

2019-08-29 17:00

 

Atsisiųsti priedą

 

2019-12-16

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą