Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato A. J. Povilaičio g. 20, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

A. J.Povilaičio g. 20, Vilnius;  Sklypo Kad. Nr. 0101/0038:45   Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esamas ir planuojamas  teritorijos  žemės  naudojimo  būdas  – komercines paskirties objektų

teritorija  (K),  

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatas(7.3)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas-  UAB   „Idea in“  atstovas PV Architektas  Gediminas Čepokas

el. p. uabideain@gmail.com  Tel. 867211296

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas – UAB “Nekilnojamojo turto valdymas“, L.Giros 123-3, LT-07132 Vilnius m.,

Tel. 8604010177, El.  paštas uabntv@gmail.com   Direktorius R.B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Laisvės  Pr. 39 ; 1 aukštas nuo 2020m. balandžio mėn. 13 dienos iki balandžio mėn. 27dienos, darbo dienomis nuo 10.00 val. Iki 12.00 val. Tel.867211296

Pastaba: Pilnos apimties  projektiniai   pasiūlymai  patalpinti   Vilniaus miesto savivaldybės  administracijos tinklapyje  www.vilnius.lt   – Miesto plėtra  – numatomo  statinių  projektavimo   viešumas visuomenės informavimas   apie numatomą  prekybos paskirties  pastato  A.J.Povilaičio g. 20, Vilniuje, rekonstrukcijos projektą

https:/ /vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima  teikti  el. paštu:  uabideain@gmail.com     nuo 2020-04-13  iki

2020-04-28  dienos.Taip pat paštu, UAB „Idea in“ Laisvės pr. 39, LT-04306 Vilnius,

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Karantino sąlygomis viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu.Viešos video konferencijos data 2020-04-28, laikas 17,00 -19,00val.Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us04web.zoom.us/j/2977661229?pwd=fNQFIc5uYi0

Password: 044207

Esant klausimams skambinti tel. 867211296

 

Atsisiųsti priedą.

2020-11-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.