Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Čekoniškių g. 12, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

0101/0167:3702

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama – kitos paskirties žemė, komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengė:

R. Židonio I Į, Peteliškių g. 14-34, LT-01213 Vilnius

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

SPV Raimundas Židonis, el.p.: raimundas.zidonis@gmail.com , tel. +370 699 08461

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Politas“, Pramonės g. 49A, LT-11118 Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Su parengtais pasiūlymais galima susipažinti iki 2021-03-15 Peteliškių g. 14-34, LT-01213 Vilnius, +370 699 08461, darbo dienomis nuo 15:00 iki 17:00 val. (laiką pageidautina iš anksto susiderinti telefonu)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2021-03-15, el.p.: raimundas.zidonis@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešas susirinkimas vyks 2021-03-15 16:00  nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/84534015636

 

Meeting ID: 845 3401 5636

 

Atsisiųsti priedus:

projektiniai pasiūlymai;

vizualizacijos.