Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Drujos g. 2, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Drujos g. 2, Vilnius
Žemės sklypo kad. Nr.: 0101/0059:36, Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis:
Kita

Naudojimo būdas:
Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama:
Gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8); Numatoma: Prekybos paskirties pastatai (7.3.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
AB „City Projects“, Vytenio g. 46, Vilnius, LT – 03229. Tomas Savukynas, mob. tel.: +370 618 45212; el. p.: t.savukynas@cityprojects.lt;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „S.U.B. projektai“, Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, aurimas.martinkenas@mmmprojektai.lt; +370 659 20716;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt arba atvykus adresu:
Vytenio g. 46, Vilnius, iki 2018-08-30 (imtinai) darbo dienomis nuo 08:00 iki 17:00 val. Tel.:
8-618-45212

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų teikiami iki 2018-08-30 (imtinai) raštu:
Vytenio g. 46, Vilnius, LT – 03229; e-paštu:  t.savukynas@cityprojects.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybės pastatas, Konstitucijos pr. 3, II-as aukštas, 2018-08-30, 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-09-26
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.