Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato, Džiaugsmo g. 116, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Džiaugsmo g. 116, Vilnius (kad.nr. 0101/0157:217)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

313 architects, UAB

Justinas Žalys PV A1667

Tel. Nr. +37068518666

jz@313.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

H.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 16 valandos, iki 2021-03-03 16:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 16 valandos arba siunčiant elektroninį laišką adresu jz@313.lt arba popierinį variantą siunčiant adresu Manufaktūrų g. 20-224, Vilnius, iki 2021-03-03 16:00

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2021-03-03 nuo 16:00 val.

Registracija:
http://dziaugsmo116.zoomtv.lt

 

Atsisiųsti priedą.

GIS informacija.

 

2021-03-31

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.