Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Gariūnų g. 48 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gariūnų g. 48 (kad. nr. 0101/0067:47) Vilniaus m. sav.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

313 architects, UAB

Edvard Romanovski PV A2115

Tel. Nr. +37062091377

er@313.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

LIDL Lietuva, UAB

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 17 valandos, iki 2020-01-07 17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti pasiūlymus galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 17 valandos arba siunčiant elektroninį laišką adresu ask@313.lt arba popierinį variantą siunčiant adresu Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilnius, iki 2020-01-07 17:00

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilnius, Konstitucijos pr. 3-244  2020-01-07  17:00

Atsisiųsti priedą.

2020-04-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.