Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Gilužio g. 15B, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gilužio g. 15B, Vilnius. Skl. kad. nr. 0101/0167:3910

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vykintas Šeškus, vykintas@archbiuras.lt, +370 698 13422

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

D.M.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas vykdomas nuotoliniu būdu. Tel. +370 698 13422, darbo metu iš anksto sutarus iki 2020-12-06.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu vykintas@archbiuras.lt iki 2020-12-07

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis svarstymas vyks tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Transliacijos nuoroda: https://us04web.zoom.us/j/76715356057?pwd=V1ZIZEV5M2tTQ1FITTNRMGRqMmlQQT09

 

Meeting ID: 767 1535 6057

Passcode: 0DUXGH

 

2020 gruodžio 07 dieną nuo 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

3D modelis: https://arcg.is/0yDyLC

2020-12-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.