Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato ir paslaugų paskirties pastato Dariaus ir Girėno g. 15, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Dariaus ir Girėno g. 15, Vilnius

kad. Nr. 0101/0070:292

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis:

kita

Naudojimo būdas:

komercinės paskirties objektų teritorijos (K)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esamo pastato (PORSCHE autoserviso) – paslaugų, projektuojamo pastato (autosalono) – prekybos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Forma“

Saulius Mikštas

868714666

saulius.mikstas@for.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „OZO 10A“

Vilnius, Švitrigailos g. 11B

inga.tamasauskaite@modusgroup.lt

861874437

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vytauto g. 22-8, Vilnius

868714666

Darbo dienomis 9-17 val. (prieš tai iš anksto susitarus telefonu)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018 gruodžio 10 d.

el. paštu saulius.mikstas@for.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vytauto g. 22-8, Vilnius

2018 gruodžio 10 d. 17:00

Atsisiųsti priedą.

 

2018-12-21
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.