Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato ir paslaugų paskirties pastato (savitarnos plovyklos) Gilužio g. 5, Vilniaus m. projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žemės sklypo kad.nr. 0101/0167:345, Gilužio g. 5, Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita; Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Prekybos paskirties pastatas; Paslaugų paskirties pastatas (savitarnos plovykla)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
313 architects, UAB
Įmonės kodas: 301313549
Adresas: Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilnius
El. paštas: ask@313.lt
Projekto vadovas Justinas Žalys (A1667)

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
SRŠ

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima:
-atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilniuje;
-rašytine forma, siunčiant elektroninį laišką adresais: ask@313.lt

Informacija teikiama darbo dienomis, laiku 12.00 iki 17.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus galima:
-atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu  Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilniuje;
-rašytine forma, siunčiant elektroninį laišką adresais: ask@313.lt arba popierinį variantą siunčiant adresu  Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilnius

Pasiūlymų teikimo terminas:
iki 2018-08-29

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas įvyks Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, 215kab.
Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m.
2018-08-29 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-09-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą