Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato J. Tiškevičiaus g. 17, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, J. Tiškevičiaus g. 17.,

0101/0162:180

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita

Komercinės paskirties objektųteritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Negyvenamieji pastatai; prekybos paskirties pastatai (7.3.).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Projektų rengimo biuras“

Piotras Černiauskas, piotras@prb.lt, 861208604

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
AUB „KMB LT“, Pergalės g. 9, Zujūnai, Vilniaus r., info@kmb.lt, 862020222

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Kareivių g. 19-181 (kab.), Vilnius, 861208604, d.d 8:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2018 m. 09 mėn. 12 d. el. paštu piotras@prb.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Kareivių g. 19-181 (kab.), Vilnius, 2018-09-12 , 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

2018-09-19
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.