Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Juodasis kel. 34, 38, 40 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Juodasis kel. 34, kad. Nr. 0101/0075:2201;

Juodasis kel. 38, kad. Nr. 0101/0075:2277;

Juodasis kel. 40, kad. nr. 0101/0075:2301.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Paslaugų ir prekybos paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
313 architects, UAB

Įmonės kodas:
301313549

Adresas:
Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilnius

El. paštas:
ask@313.lt

Projekto vadovas:
Edvard Romanovski, A2115

Tel. Nr.:
+37062091377

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
BLACK ROAD, UAB

Įmonės kodas:
304945454

Adresas:
Turniškių g. 6, LT-10104, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima:

-atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu  Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilniuje;

-rašytine forma, siunčiant elektroninį laišką adresais:
ask@313.lt

Informacija teikiama darbo dienomis, laiku 12.00 iki 17.00

Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainės adresas:
www.vilnius.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus galima:

-atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu  Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilniuje;

-rašytine forma, siunčiant elektroninį laišką adresais:
ask@313.lt

arba popierinį variantą siunčiant adresu  Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilnius

Pasiūlymų teikimo terminas:
iki 2019-02-05

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas įvyks Vilniaus miesto savivaldybės patalpose,

216 kab. Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m.

2019-02-05 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-02-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.