Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato, Keramikų g. 4, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Keramikų g. 4, Vilnius (kad.nr.0101/0027:170)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama: Kultūros paskirtis, Būsima: Prekybos paskirtis

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Paulius Kisielis,  paulius@metroarchitektura.lt,  +370 683 22273

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „KER4“  Rinktinės g. 5, LT-09234 Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Supažindinimas vyksta nuotoliniu būdu. 868322273, paulius@metroarchitektura.lt, darbo dienomis nuo 15:00 iki 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

El. paštu : paulius@metroarchitektura.lt iki 2020 12 16

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Viešasis svarstymas bus atliekamas tiesioginės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/81985771515?pwd=ZS90bUJNVnRuZW1ZanVveFl6eXZ2UT09

Transliacijos laikas 2020 12 17, 17val.

 

Atsisiųsti priedą.

2021-03-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.