Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato kitos paskirties patalpų Nr. 1002 padalinimo į du turtinius vienetus, vieno iš jų paskirties keitimo į sporto, Ozo g. 18, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ozo g. 18, Vilnius. 0101/0021:502

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo paskirtis: kita

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas – rekreacinės teritorijos

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

Esamas žemės sklypo naudojimo būdas – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – Prekybos paskirties patastas

Esama patalpų paskirtis: kita; Būsima: sporto (baseinas)

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mantas Saulis, namu.pridavimas@gmail.com, 867507361

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB Ozantis, Ozo g. 18, LT-08243 Vilnius, info@ozas.lt, +370 5 2100156

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Linkmenų g. 6-2, Vilnius, tel. 860020022,

nuo 2020 m. lapkričio 24 d. iki gruodžio 8 d. nuo 15:00 iki 17:00 val.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai gali būti teikiami paštu adresu Linkmenų g. 6-2, Vilnius,

el. p. namu.pridavimas@gmail.com

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Linkmenų g. 6-2, Vilnius, 2020 m. gruodžio 9 d.  17 val.

Esant pratęstam karantinui susrinkimas vyks nuotoliniu būdu Youtube platformoje.

Tiesioginės transliacijos adresas: https://youtu.be/kjY9PhWttbU

 

Atsisiųsti priedą.

2020-12-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.