Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Liepkalnio g.102A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilnius, Liepkalnio g. 102A, kad.Nr. 0101/0073:982

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Komercinės paskirties objektų teritorijos (projektu nekeičiama)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Prekybos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Atamis“, įgaliotas atstovas Valdas Šablevičius, el.p. v.sablevicius@atamis.lt, mob.tel. 867236866

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Domus Star“, Kalvarijų g. 206, LT-08314 Vilnius, v.birziene@gmail.com, 861203536

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais vyksta nuotoliniu būdu, pasiskambinus numeriu 867236866

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus prašome teikti el.paštu v.sablevicius@atamis.lt iki 2020-07-13.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Nuoroda į vaizdo transliaciją:
https://zoom.us/j/95080744396?pwd=cmJCS1dab0hGUTNBN1hoeXNBQWFrZz09

Slaptažodis: 609389
Viešas susirinkimas vyks 2020-07-13, 17:00 valandą.

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/0eOX48

 

2020-11-27

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.