Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Miškinių g.25, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Miškinių g.25, Vilniaus m. Skl. Kad. Nr.0101/0051:273

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV A1155 Laimis Keizikas 8698 21454, laimiskeizikas@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Sostinės apdaila“a.k.125275820, dir. Stanislovas Rožinskas, Vilkpėdės g.10, Vilnius,

+370 52311793, info@sostinesapdaila.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

  1. Lukšio g. 32, Vilnius +37069821454, 10:00-15:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu laimiskeizikas@gmail.com iki viešojo susirinkimo arba viešojo susirinkimo metu 2021-06-02  15:00

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-06-02  15:00

Prisijungimo prie susirinkimo nuoroda

Pavadinimas: Prekybos paskirties pastato Miškinių g.25, Vilniuje, viešas svarstymas

susirinkimo pradžia  2021- 06- 02  15:00
Laikas:  2021-06- 02 15:00

Prisijunkite kompiuteriu arba naudodami mobiliųjų įrenginių programėlę

 

https://teams.live.com/meet/94110635837425

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius https://arcg.is/aaqmH

2021-12-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams pritarta. priedą