Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Molėtų pl. 81, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Molėtų pl. 81, Vilnius, kad. Nr. 0101/0101:362

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – Kita, būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Didmeninės prekybos pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Regroup projektavimas“ PV Andrius Daujotas, andrius@regroup.lt, (8650)68084

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Anjesė“, Lygioji g. 3, LT-46358 Kaunas, zenius@anjese.lt, 861131581

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Vilnius, Geležinio Vilko g. 18A 3 aukštas (8650)68084

Supažindinimo terminas iki:
2018-07-09, Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymų teikimo terminas iki:2018-07-09

Raštu: Vilnius, Geležinio Vilko g. 18A

E-paštu: andrius@regroup.lt,

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilnius, Geležinio Vilko g. 18A 3 aukštas

2018-07-09 17:00

Atsisiųsti priedą.

 

2018-07-19
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.