Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Nemenčinės pl. 15 ir 15H, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Nemenčinės pl. 15 (kad.nr. 0101/0013:22) ir 15H (kad.nr.0101/0013:24) Vilniaus m. sav.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Prekybos paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
313 architects, UAB
Edvard Romanovski PV A2115
Tel. Nr. +37068518666
er@313.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
R. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 17 valandos, iki 2019-09-02 17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Teikti pasiūlymus galima atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilniuje, darbo dienomis nuo 12 iki 17 valandos arba siunčiant elektroninį laišką adresu ask@313.lt arba popierinį variantą siunčiant adresu Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilnius, iki 2019-09-02 17:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Vilnius, Konstitucijos pr. 3-215 2019-09-02 17:00

Atsisiųsti priedą.

 

2019-09-12

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams atmestas, kadangi viešinamose skiltyse pateikti dokumentai su asmens duomenimis. Be to, prašymo pateikėjas registruotu raštu informuotas, kad projektiniams pasiūlymams nepritarta.