Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Ozo g. 18, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ozo g. 18, Vilnius, pastato unikalus Nr. 4400-0900-0093, sklypo kad. Nr. 0101/0021:502

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, rekreacinės teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, bendro naudojimo teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Povilas Čepaitis

povilas@unitectus.lt

Tel. 8 5 2610147

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Ozantis“

Ozo g. 18, Vilnius

INFOCENTRAS@OZAS.LT

Tel. 8 5 2100156

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, Vilnius

Tel. 8 5 2610147

Susipažinti galima darbo dienomis nuo 15 iki 17 val. (iš anksto susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2020-02-12, 17 val. el. paštu: povilas@unitectus.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės (Konstitucijos pr. 3) patalpose, 242 kab.

2020-02-12, 17 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-02-24

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.