Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato parduotuvės- operatorinės, kitos paskirties inžinerinio statinio- stoginės, Kirtimų g. 29, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kirtimų g. 29, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., rekonstravimo projektas.

Žemės sklypo kadastro numeris: 0101/0076:30 Vilniaus m.k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita;

Žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

7.3. prekybos paskirties pastatai;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas Algimantas Mačionis tel.: +370 699 34205; el. paštas rusne@rusne.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „AMIC Lietuva“, Senasis Ukmergės kel. 4, LT-14302 Vilniaus r.;

tel.: +370 5 2159059; info.vilnius@amicenergy.com

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Rusnė“ Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313

Projekto vadovas Algimantas Mačionis tel.: +370 699 34205,

el. paštas: rusne@rusne.lt. darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informacija teikiama ir kreipimasis raštu priimamas iki 2020 m. lapkričio 12 d.

  • raštu adresu UAB “Rusnė”, Miško g. 30-78, Kaunas, LT-44313;
  • raštu elektroniniu paštu: rusne@rusne.lt;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks 2020 m. lapkričio 12 d. nuo 15:00 val. tiesioginio internetinio vaizdo transliavimo metu. Viešojo susirinkimo tiesioginės transliacijos nuoroda:

https://zoom.us/j/5854552046 

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/0Waz5v

2020-11-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.