Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato patalpos dalies paskirties keitimo į gydymo, suformuojant atskirą turtinį vienetą, Ozo g. 18, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Ozo g. 18, Vilnius, pastato unikalus Nr. 4400-0900-0093, sklypo kad. Nr. 0101/0021:502

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita, rekreacinės teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos, bendro naudojimo teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Pastato: Prekybos; Patalpa: esama – prekybos, būsima – prekybos ir gydymo (suformavus atskiru turtiniu vienetu)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
Povilas Čepaitis
[email protected]
Tel. 8 5 2610147

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Ozantis“
Ozo g. 18, Vilnius
[email protected]
Tel. 8 5 2100156

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, Vilnius
Tel. 8 5 2610147
Susipažinti galima darbo dienomis nuo 15 iki 17 val. (iš anksto susitarus telefonu).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Pasiūlymus galima teikti iki 2020-07-29, 17 val. el. paštu: [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2020-07-29, 17 val. Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Nuoroda į prisijungimą: https://zoom.us/j/97638376505

Atsisiųsti priedą.

2020-08-03
Po viešo svarstymo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta.
Atsisiųsti priedą.