Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Pavilnionių g. 22, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Pavilnionių g. 22, Vilnius

Sklypo kad. nr. 0101/0015:256

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita

Būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Prekybos paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
313 architects, UAB

Įmonės kodas:
301313549

Adresas:
Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilnius

El. paštas:
ask@313.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
LONGUS LT, UAB

Įmonės kodas:
304909091

Adresas:
Turniškių g. 6, LT-10104, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima:

-atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu  Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilniuje;

-rašytine forma, siunčiant elektroninį laišką adresais:
ask@313.lt

Informacija teikiama darbo dienomis, laiku 12.00 iki 17.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Teikti pasiūlymus galima:

-atvykus į 313 architects, UAB būstinę adresu  Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilniuje;

-rašytine forma, siunčiant elektroninį laišką adresais:
ask@313.lt

arba popierinį variantą siunčiant adresu  Kauno g. 16-308, LT-03212 Vilnius

Pasiūlymų teikimo terminas:
iki 2019-01-15

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas įvyks 313 architects, UAB patalpose,

Kauno g. 16-308, Vilniuje.

2019-01-15 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-02-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.