Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Pavilnionių g. 55 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pavilnionių g. 55, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0170:1142 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – prekybos paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tauras Paulauskas, e-paštas: tauras@unitectus.lt, tel.: +370 699 38306

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Dakus“, Vasarvietės g. 19A, Kaunas, e-paštas: simonas@gbgruop.lt, tel.: +370 69825275

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukiškių g. 3, Vilnius, tel.: +370 641 51068, darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki liepos 29 d. e-paštu: tauras@unitectus.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės (Konstitucijos pr. 3) patalpose 216 kab. liepos 29 d. 17.30

Atsisiųsti priedą.

2020-02-06

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedus

Priedas 1

Priedas 2