Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Pavilnionių g. 63 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Pavilnionių g. 63, Vilnius, 0101/0170:2638

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

prekybos paskirties pastatas (parduotuvė)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Žemės plėtra“ architektė Daiva Supko, daiva@zemespletra.lt,  tel. 852125400

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „Novatoriai“, Konstitucijos pr. 26, Vilnius, vilnius.buhalterija@gmail.com , tel. 867224851

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Žemės plėtra“, Konstitucijos pr. 26, Vilnius,  tel. 852125400, su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima darbo dienomis, darbo metu 09.00-17.00 (pietų pertrauka 12.30-13.30)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui UAB „Žemės plėtra“ gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Pasiūlymus galima pateikti raštu, adresu UAB „Žemės plėtra“ Konstitucijos pr. 26, 08105 Vilnius arba elektroniniu paštu, adresu daiva@zemespletra.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas vyks 2019-06-11, 17:30 val. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, adresu Konstitucijos pr.3, Vilniuje, 215 salėje

Atsisiųsti priedą.

2019-07-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.