Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato prekybos paskirties patalpų kapitalinį remontą, suformuojant atskirą turtinį vienetą ir pakeičiant jo paskirtį į viešbučių paskirties patalpas Universiteto g. 2 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Statybvietės adresas:

Vilnius, Universiteto g. 2.

žemės sklypo kadastrinis numeris:

0101/0077:163

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo paskirtis – kita

Žemės sklypo naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos

Žemės sklypo naudojimo pobūdis – Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Statinio naudojimo paskirtis – Prekybos (pastato unik. Nr. 1094-0404-4015) Patalpų naudojimo paskirtis – Prekybos (patalpų unik. Nr. 4400-5058-6831:3221) Remontuojamų patalpų paskirtis po statybos darbų atlikimo (suformavus atskirą turtinį vienetą) – Viešbučių

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
MB „Erdvės architektūra“,

Vytauto g. 12-11, Klaipėda,

Projekto vadovė Aurelija Krasauskaitė,

el. paštas:
[email protected],

tel. +370 67100585

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Spaudos įmonių grupė“

adresas:
Savanorių pr. 219A, Vilnius

el. paštas:
[email protected]

tel. +370 62074027

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:

Vilniuje, Savanorių pr. 219A, tel. +370 62074027,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais laikas:

2019 m. vasario 21 – kovo 6 d. (skiriama ne mažiau 10 darbo dienų), darbo dienomis I-V 08:00-12:00 ir 13:00-17:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti raštu arba el. paštu:

MB „Erdvės architektūra“, adresas Vytauto g. 12-11, Klaipėda, el. paštu:
[email protected],

Imtinai iki 2019 m. kovo 6 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks Savanorių pr. 219A, Vilniuje,

2019 m. kovo 7 d. 17:00-18:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-03-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.