Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato sandėliavimo patalpos Nr. 100 paskirties keitimo į sporto, Laisvės p. 125A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Laisvės p. 125A, Vilnius, k./nr. 0101/0015:29

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

esama patalpos paskirtis – sandėliavimo, būsima – sporto paskirties patalpa (7.14)

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Senojo miesto architektai“ projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 852611115, mob.tel. +37068755415, el.p. diana@smartas.lt

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „TOYAMA SOLIUTIONS “ į/k 302462161; Totorių g. 5-19, Vilnius, el.p. info@toyamasolutions.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Maironio g. 11, Vilniuje (iš anksto susitarus telefonu) darbo valandomis 9-18 h.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

raštu rengėjams Maironio g. 11, Vilnius ir el. paštu diana@smartas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

nuotoliniu būdu 2021-05-25  17.00 h, jungiantis per nuorodą

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0vdO2hqD0uHdfdnODp0fcajJvJ_lVjdjoR

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-06-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.