Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Senosios Pilaitės kel. 1, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Senosios Pilaitės kel. 1, Vilnius; Kad. Nr. 0101/0167:2077

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Naudojimo paskirtis – kita, būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Donatas Laucius, info@wall.lt, 8 689 77336

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „P1 LT“, įm. k. 305648071, Turniškių g. 29-1, LT-10104 Vilnius, info@wall.lt, 8 689 77336

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Sienos“ patalpose, T. Ševčenkos g. 16A-306, LT-03111 Vilnius, iki 2021-04-27 d. darbo dienomis, nuo 10.00 iki 16.00 val., iš anksto susitarus telefonu 8 689 77336

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu UAB „Sienos“, T. Ševčenkos g. 16A-306, LT-03111 Vilnius; El. paštu: info@wall.lt iki 2021-04-27 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-04-27 d. 17:00 val. susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, apie pageidavimą dalyvauti viešame svarstyme prašome informuoti el. paštu info@wall.lt. Nuoroda į prisijungimą (neturintiems Microsoft Teams programos, jungtis per bet kurią interneto naršyklę):

 

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjY5ZGVlZTAtMmZlMC00MWYzLThiYWYtMjc1ZGM3NjRiNDk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4f5604-da1d-40dd-9844-4e06d338077a%22%2c%22Oid%22%3a%22b316e952-364e-4743-832c-0cdf10ac949a%22%7d>

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D vilnius: https://arcg.is/1vCLif1

 

2021-06-07

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.