Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato Sklandytojų g. 1, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sklandytojų g. 1, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0070:486

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita; komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji pastatai; prekybos paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tomas Kavaliauskas pagal individualios veiklos vykdymo pažymą. Projekto vadovė Sandra Paškevičienė, sandra@spveikla.lt, +37069093033

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Finco1“, įmonės kodas 305643124, adresas A. Rotundo g. 5-102, Vilnius.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Dariaus ir Girėno g. 21A, Vilnius, +37069093033, darbo dienomis 9.00-16.00 val. iki 2021 m. lapkričio 5 d.

Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: sandra@spveikla.lt  iki 2021 m. lapkričio 5 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 m. lapkričio 9 d. 17.00 val.  tiesioginės vaizdo transliacijos būdu.

Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjllOWZlMmQtNTY0OC00YTdhLWEzYzAtMjE3N2U5MzdhNzdk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522f9dfee1c-f7c4-41b5-8170-f2baa1f30b3b%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25224da39189-b294-449d-9ef0-6ce33c6c0709%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=0cdcd089-7d70-41cf-a63b-6641dc5079f0&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Atsisiųsti priedą.