Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato sklypuose Pramonės g. 17A, Skydo g. 40 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pramonės g. 17A, kad. Nr. 0101/0064:45, Skydo g. 40, kad. Nr. 0101/0064:10,

kad. Nr. 0101/0064:171, Vilnius

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatas (7.3)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „City Projects“, Švitrigailos g. 11C, LT-03228 Vilnius, įgaliotas atstovas

Aurimas Daunoravičius, el. p.: [email protected], tel. +370 684 66339

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „LIDL Lietuva“, Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Vilnius, el. p.: [email protected],

tel. +370 800 10011

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „City Projects“, Švitrigailos g. 11C, Vilnius, tel. +370 684 66339, iki 2019 m.

gegužės 21 d. darbo dienomis 8:00 – 17:00 val.,

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019 m. gegužės 21 d. paštu: UAB „City Projects“, Švitrigailos g. 11C,

LT-03228 Vilnius; el. paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3-244, Vilnius, 2019 m. gegužės 22 d., 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-06-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.