Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato su sandėliavimo patalpomis, Ukmergės g. 362, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ukmergės g. 362, Vilnius; Sklypo kadastrinis nr.: 0101/0171:463

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Prekybos paskirties pastatas su sandėliavimo patalpomis.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „MITNIJA“_Jonavos g. 60C, Kaunas, Mindaugas Kaminskas

el.p.: m.kaminskas@mitnija.lt

mob.: 8 616 48 223

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „ VILNIAUS VERSLO PARKAS“  Ąžuolyno g. 7-101, LT-07196 Vilnius, A L,

el.p.: a.lazdauskas@darnugroup.lt

mob.: 8 687 25 526

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „MITNIJA“_Juozo Balčikonio g. 9, Vilnius (Verslo centras Technopolis/Delta), Mindaugas Kaminskas

el.p.: m.kaminskas@mitnija.lt

mob.: 8 616 48 223

Darbo dienomis nuo 8-17val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki – 2020 12 01 laikas iki 17:00val.

el.p.: m.kaminskas@mitnija.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/5782079466?pwd=UjRtVnR4N1FrMy9NMTFzdjVsTHFVUT09

Meeting ID: 578 207 9466

Passcode: eLXi7L

Data: 2020 12 01

Laikas: 17:00val

Atsisiųsti priedą.

GIS nuoroda: https://arcg.is/CWSLm

 

2020-12-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.