Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato, Ukmergės g. 221, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ukmergės g. 221, Vilnius, sklypo kad. Nr.: 0101/0020:55 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama: Administracinės paskirties pastatai

Planuojama: Prekybos paskirties pastatai  (7.3)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „City Projects“, Tomas Savukynas, t.savukynas@cityprojects.lt, +370 647 30321

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Masterkeybaltics“, Priegliaus g. 10, Vilnius, +370 618 20050

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt arba teirautis telefonu: +370 647 30321, darbo dienomis 08-17 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-02-15 (imtinai):

  • elektroniniu paštu (t.savukynas@cityprojects.lt)
  • paštu (UAB „City Projects“, Švitrigailos g. 11C, Vilnius, LT-03228)

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-02-17, 17:00 val.

 

Nuotoliniu būdu. Video transliacijos nuoroda:

 

https://zoom.us/j/96380309686

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/1myLGT1

 

2022-04-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.