Visuomenės informavimas apie numatomą prekybos paskirties pastato (unikalus Nr. 4400-1964-2918) ir gyvenamosios paskirties pastato (unikalus Nr. 4400-0867-7670) paskirties keitimo ir prijungimo prie prekybos paskirties pastato Juodasis kel. 35, Vilniuje, rekonstravimą

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris :
Juodojo kelio 35, Vilnius, skl. kad. Nr.0101/0075:3012 ;

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas :
pagrindinė naudojimo paskirtis – “kita”, naudojimo būdas – “komercinės paskirties objektų
teritorijos”.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis :
a) Esama pagrindinė naudojimo paskirtis : prekybos paskirties pastatas , gyvenamosios (vieno
buto pastatai) paskirties ;
b) Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis : prekybos paskirties pastatas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto
atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto
adresas ir telefono numeris :
UAB Architektūros ateljė, statinio projekto vadovas – Audrius Žigunis, tel.: 8 618 06415,
el.p.:audrius@archatelje.lt .

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) :
UAB „Baltisches Haus” , į. k.: 111543781 , buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16A, LT-01112 Vilnius.
tel. + 370 5 2691995, El. paštas: info@balthaus.eu .

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas :
darbo dienomis iki 2020m. rugpjūčio mėn. 11 dienos imtinai nuo 15.00 iki 16.00 val., adresu
Santariškių g. 39f-21, Vilnius ; tel.: 8 618 06415

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui
gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų :
raštiškai (LR valstybine kalba) elektroniniu paštu audrius@archatelje.lt ir/arba paštu, adresu
Santariškių g. 39f-21, Vilnius, Lietuvos respublika ;
Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2020-08-11

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) :
Viešas projekto svarstymas vyks 2020m. rugpjūčio mėn. 12 dieną nuo 16.00 iki 17.00 val.
nuotoliniu būdu naudojantis video konferencijų programa/platforma „Zoom“. Prisijungiama įjungus
šią nuorodą :
https://us04web.zoom.us/j/6932737691?pwd=RDI2bDdsYlM4cTlHYjBNdWFJRnBndz09.
Pastaba: jeigu dėl techninių priežasčių nutrūksta transliacija, norint prisijungti, būtina iš naujo
įjungti anksčiau minėtą nuorodą.

Atsisiųsti priedą

2020-09-10

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.